Information about of different web hosting plans. Users submitted reviews for inmotion hosting company.

Zasada nadrzędności

Drukuj
OSK Codex-Kraków

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.   

Przepis ten ustala zasadę nadrzędności sygnałów i poleceń osób uprawnionych, sygnałów świetlnych i znaków drogowych nad przepisami ustawy regulującej kwestie, których sygnały i znaki dotyczą. Prowadzący kurs nauki jazdy zwracają uwagę, że jeżeli ustawa ustala np. zasadę pierwszeństwa z prawej strony, to może ją zmienić bądź znak drogowy, wskazujący inne pierwszeństwo, bądź sygnał świetlny, zezwalający na ruch w jednym kierunku, a zamykający w innym. Podobnie sygnał osoby uprawnionej nakazujący jazdę w określonym kierunku może być sprzeczny z zasadą wynikającą z ustawy, a nawet ze znaku lub sygnału drogowego.   

Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.   

Przepis ten wskazuje osobom posiadającym prawo jazdy na nadrzędność poleceń i sygnałów osób uprawnionych nad sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi, np. pomimo sygnału zielonego policjant może zabronić wjazdu na skrzyżowanie lub wskazać inną kolejność przejazdu przez skrzyżowanie, niż wynika ze znaków drogowych.   

Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.   

Prowadząc kurs nauki jazdy zwraca się uwagę na kolejną nadrzędność, w tym przypadku sygnałów świetlnych nad znakami drogowymi. Gdy ruch jest kierowany sygnałami świetlnymi, nie mają zastosowania znaki wskazujące pierwszeństwo przejazdu np. A-7 i D-1, w tym również z tabliczkami T-6a oraz T-6c. Zgodnie z omawianym przepisem posiadający prawo jazdy stosuje się tylko do sygnałów świetlnych, nie zwracając uwagi na wskazania znaków (łącznie z tabliczkami, które są integralną częścią znaku) ustalających pierwszeństwo.

Kadra OSK Codex Kraków

Ośrodek Szkolenia Kierowców, OSK Codex Kraków: nauka jazdy, prawo jazdy w Krakowie, kursy doszkalające, kategoria A1, A, B.

Joomla 2.5 Templates designed by Textildruck