Information about of different web hosting plans. Users submitted reviews for inmotion hosting company.

Zasada nadrzędności

Drukuj
OSK Codex-Kraków

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.   

Czytaj więcej: Zasada nadrzędności

Przejścia dla pieszych

Drukuj
OSK Codex-Kraków

Kontynuując nasz kurs nauki jazdy omówimy dzisiaj jak powinien zachować się kierowca, posiadający prawo jazdy, na przejściach dla pieszych i w ich okolicy.

Czytaj więcej: Przejścia dla pieszych

Przejazdy kolejowe i tramwajowe - cz. II

Drukuj
OSK Codex-Kraków

W części pierwszej poruszyliśmy problemy ogólne występujące na przejazdach kolejowych i tramwajowych. Kurs nauki jazdy obejmuje ten problem całościowo dlatego w części drugiej poruszymy pozostałe kwestie.

Czytaj więcej: Przejazdy kolejowe i tramwajowe - cz. II

Przejazdy kolejowe i tramwajowe - cz. I

Drukuj
OSK Codex-Kraków

Przejazdy kolejowe i tramwajowe to miejsca bardzo niebezpieczne dlatego zbliżając się do nich, jak również na przejazdach, należy zachować szczególną ostrożność do czego obliguje nas posiadane prawo jazdy.

Czytaj więcej: Przejazdy kolejowe i tramwajowe - cz. I

Prędkość bezpieczna

Drukuj
OSK Codex-Kraków

Prędkość bezpieczna jest określeniem prawniczym. Natomiast na kursie nauki jazdy nie podaje się definicji prędkości bezpiecznej ponieważ kodeks drogowy nie określa jej, tylko uwarunkowania, które mają na nią wpływ.

Prędkość bezpieczna to prędkość zapewniająca panowanie nad pojazdem w warunkach, w których odbywa się ruch. Jest to więc pojęcie relatywne.

Czytaj więcej: Prędkość bezpieczna

Ośrodek Szkolenia Kierowców, OSK Codex Kraków: nauka jazdy, prawo jazdy w Krakowie, kursy doszkalające, kategoria A1, A, B.

Joomla 2.5 Templates designed by Textildruck