Information about of different web hosting plans. Users submitted reviews for inmotion hosting company.
Drukuj

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)

Zgodnie z obowiązującymi od 19.01.2013r nowymi przepisami – Ustawy o kierujących pojazdami, przed rozpoczęciem szkolenia, każdy kandydat na kierowcę musi odwiedzić Wydział Komunikacji w swoim Starostwie w celu utworzenia PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK).

Dokumenty potrzebne do złożenia w Wydziale Komunikacji:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań dla kierowców na podstawie art.122 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997- Prawo o ruchu drogowym (badania te można wykonać w Ośrodku Szkolenia Kierowców Codex),
  • fotografię (o wymiarach 35mm x 45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odzwzorowującą naturany kolor skóry. Fotografowana osoba musi zostać przedstawiona w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami)
  • pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia,
  • dowód osobisty lub paszport (paszport z potwierdzeniem zameldowania),
  • kserokopię prawa jazdy - jeżeli je posiada,
  • dowód opłaty skarbowej w wys. 20zł - w przypadku pełnomocnictwa.

Starostwo w ciągu dwóch dni roboczych od momentu złożenia dokumentów, nadaje numer PKK.

Z tym numerem należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców celem zapisania się na kurs nauki jazdy.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Codex chętnie pomoże w założeniu Profilu Kandydata na Kierowcę.

Ośrodek Szkolenia Kierowców, OSK Codex Kraków: nauka jazdy, prawo jazdy w Krakowie, kursy doszkalające, kategoria A1, A, B.

Joomla 2.5 Templates designed by Textildruck