Drukuj

Prawo jazdy - Kategoria B

  1. pojazdu samochodowego o do­­pu­­szczal­­nej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  2. pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka o do­­pu­­szczal­­nej masie całkowitej nie prze­kra­cza­ją­cej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
  3. pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą lekką o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t,
  4. mikrobusu, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących
  5. ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego

 

Zapisując się na kurs prawa jazdy kategorii B konieczne jest posiadanie PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) (czytaj więcej o PKK).

Dla wygody naszych kursantów zapewniliśmy również formularz elektroniczny zapisu.

Po dostarczeniu PKK do Ośrodka można rozpocząć kurs, który składa się z zajęć teoretycznych podczas których kursant zapoznaje się z zasadami ruchu drogowego, specyfiką jazdy pojazdem i elementami pierwszej pomocy przed medycznej. Pory wykładów dostosowane są tak, by umożliwić udział w nich osobom pracującym.

W skład szkolenia praktycznego wchodzi: szkolenie na placu manewrowym, szkolenie w ruchu drogowym oraz obowiązkowo podstawowa obsługa pojazdu. 

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym z wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego jest aktualizowany PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ.

Następny etap to egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.