Information about of different web hosting plans. Users submitted reviews for inmotion hosting company.

Przejazdy kolejowe i tramwajowe - cz. II

Drukuj
OSK Codex-Kraków

W części pierwszej poruszyliśmy problemy ogólne występujące na przejazdach kolejowych i tramwajowych. Kurs nauki jazdy obejmuje ten problem całościowo dlatego w części drugiej poruszymy pozostałe kwestie.

Posiadając prawo jazdy kierujący jest zobowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy, lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Kierującemu pojazdem zabrania

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd zarówno kolejowy jak i tramwajowy, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd kolejowy lub tramwajowy, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym i bezpośrednio przed nim. Nie dotyczy to skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany;
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy lub tramwajowy, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu;

W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

Zdobywając prawo jazdy uczymy się oprócz teorii również praktyki pokonywania przejazdów kolejowych i tramwajowych. Praktyczny kurs nauki jazdy na przejazdach tramwajowych jest bardzo istotny na drogach dwujezdniowych gdzie pomiędzy jezdniami przebiega linia tramwajowa. Wykonanie tam prawidłowo skrętu w lewo lub zawracania stwarza kursantom duże trudności, a zwłaszcza obserwacja czy z tyłu nie nadjeżdża tramwaj.

Kadra OSK Codex Kraków

Ośrodek Szkolenia Kierowców, OSK Codex Kraków: nauka jazdy, prawo jazdy w Krakowie, kursy doszkalające, kategoria A1, A, B.

Joomla 2.5 Templates designed by Textildruck