Information about of different web hosting plans. Users submitted reviews for inmotion hosting company.

Przejazdy kolejowe i tramwajowe - cz. I

Drukuj
OSK Codex-Kraków

Przejazdy kolejowe i tramwajowe to miejsca bardzo niebezpieczne dlatego zbliżając się do nich, jak również na przejazdach, należy zachować szczególną ostrożność do czego obliguje nas posiadane prawo jazdy.

Przed wjechaniem na tory kierujący powinien upewnić się czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli w skutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Ukończony kurs nauki jazdy na pewno przyczynił się do zrozumienia zagrożeń z jakimi spotykamy się na przejazdach kolejowych i tramwajowych oraz sposobach ich unikania.

Poniżej przytaczam kilka z nich:

  • wzrokowo i słuchowo upewnić się czy nie zbliża się pociąg lub tramwaj;
  • zmniejszyć prędkość i zawczasu zmienić bieg na odpowiednio niski, tak aby nie przełączać biegu na samym przejeździe, a jednocześnie mieć możliwość płynnego przejechania przez przejazd i ewentualnie łatwego przyspieszenia w razie potrzeby;
  • przy przekraczaniu linii dwu lub więcej torowej nigdy nie należy wjeżdżać na tory bezpośrednio po przejechaniu pociągu lub tramwaju, lecz czekać, aż oddali się on i umożliwi prowadzenie obserwacji wzrokowej i słuchowej dla upewnienia się, że nie nadjeżdża pociąg lub tramwaj innym torem. Na przejazdach tramwajowych należy upewnić się czy po przejechaniu jednego tramwaju nie jadą za nim kolejne;
  • należy zwracać uwagę, aby przy zbliżaniu się do przejazdu zachować odpowiednio duży odstęp od poprzedzających pojazdów, gdyż umożliwia to skuteczne prowadzenie obserwacji torów oraz łatwe zatrzymanie pojazdu w razie niebezpieczeństwa;
  • zbliżając się do przejazdu z zaporami lub półzaporami kierujący powinien liczyć się z tym, że dróżnik lub urządzenie sterujące mogą zawieść i dlatego podniesionych zapór lub półzapór nie należy traktować jako gwarancji, że nie zbliża się pociąg;
  • w czasie niesprzyjających warunków jazdy, jak np. w czasie mgły, gołoledzi, deszczu, w nocy itp., należy wziąć pod uwagę konieczność ewentualnego zatrzymania pojazdu przed przejazdem i upewnić się czy nie nadjeżdża pojazd szynowy;

Wypadki na przejazdach kolejowych i tramwajowych są tak tragiczne w skutkach, że żadna z czynności, która mogłaby się przyczynić do zapobieżeniu wypadkowi nie powinna być nigdy zlekceważona. Dlatego prowadzący kurs nauki jazdy przykładają dużą wagę do tych problemów. Należy też pamiętać, że posiadając prawo jazdy odpowiadamy również za innych uczestników ruchu drogowego np. przewożonych osób.

Kadra OSK Codex Kraków

Ośrodek Szkolenia Kierowców, OSK Codex Kraków: nauka jazdy, prawo jazdy w Krakowie, kursy doszkalające, kategoria A1, A, B.

Joomla 2.5 Templates designed by Textildruck