Information about of different web hosting plans. Users submitted reviews for inmotion hosting company.

Prędkość bezpieczna

Drukuj
OSK Codex-Kraków

Prędkość bezpieczna jest określeniem prawniczym. Natomiast na kursie nauki jazdy nie podaje się definicji prędkości bezpiecznej ponieważ kodeks drogowy nie określa jej, tylko uwarunkowania, które mają na nią wpływ.

Prędkość bezpieczna to prędkość zapewniająca panowanie nad pojazdem w warunkach, w których odbywa się ruch. Jest to więc pojęcie relatywne.

Warunki mające wpływ na prędkość bezpieczną to:

  • rzeźba terenu (np. spadki, wzniesienia, łuki),

  • stan i widoczność drogi (np. klasa drogi, koleiny i inne deformacje nawierzchni, rodzaj poboczy lub ich brak, rodzaj nawierzchni jezdni i jej stan, pora doby, oświetlenie drogi, zadrzewienie),

  • stan i ładunek pojazdu (zużycie fizyczne i techniczne pojazdu, stan opon samochodu, sprawność wycieraczek szyb, wymiary ładunku i jego rozmieszczenie),

  • warunki atmosferyczne (np. deszcz, wiatr, mgła, śnieg, oblodzenie),

  • natężenie ruchu.

Czynniki mające wpływ na prędkość bezpieczną leżące po stronie kierującego to:

  • umiejętność kierowania pojazdem,

  • aktualny stan psychofizyczny.

Posiadając prawo jazdy należy zwrócić uwagę, że kierowca ma obowiązek prowadzić pojazd zgodnie z obowiązującymi nakazami i zakazami, ale równocześnie w sposób rozważny i ostrożny.

Kurs nauki jazdy uświadamia nam, że w pewnych sytuacjach prędkość znacznie mniejsza od administracyjnie dozwolonej nie będzie zapewniała panowania nad pojazdem z uwagi na trudne warunki atmosferyczne (np. gołoledź, mgła), duże natężenie ruchu lub inne czynniki wymienione wcześniej.

Kadra OSK Codex Kraków

Ośrodek Szkolenia Kierowców, OSK Codex Kraków: nauka jazdy, prawo jazdy w Krakowie, kursy doszkalające, kategoria A1, A, B.

Joomla 2.5 Templates designed by Textildruck