Cofanie

Drukuj
OSK Codex-Kraków

Cofanie jest niebezpiecznym manewrem polegającym na jeździe pojazdem do tyłu. Manewr ten przysparza często dużo kłopotu osobom, które zaczynają kurs prawa jazdy.

Cofanie wymaga od kierującego zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu.

Zabronione jest cofanie:

Niedozwolone jest również cofanie, które wiązałoby się z wjazdem w drogę jednokierunkową oznaczoną znakiem „zakaz wjazdu".

W razie trudności w wykonaniu tego manewru (mamy złą widoczność) musimy zapewnić sobie pomoc innej osoby, aby cofając nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia.

Kadra OSK Codex Kraków