Termin ważności prawa jazdy

Drukuj
OSK Codex-Kraków

Prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydawane są na okres 15 lat - okres ważności prawa jazdy tych kategorii przedłużony jest po dostarczeniu do Wydziału Komunikacji aktualnego zdjęcia.

Prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydawane są na okres 5 lat - okres ważności prawa jazdy tych kategorii przedłużony jest po dostarczeniu do Wydziału Komunikacji orzeczenia lekarskiego, orzeczenia psychologicznego oraz aktualnego zdjęcia.

Kadra OSK Codex Kraków